توصیه های فصل تابستان
امام صادق(ع): آلوی سیاه بخورید زیرا گرمازدگی را دفع میکند، شادی آور و دواست. مکارم الاخلاق ص۱۸۱

نوشته های جدید